32dni 61dni 121dni 365dni
Koszt:Zapraszamy do kontaktu

Wypełnij pola kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się
w celu omówienia dostępnej oferty pożyczkowej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych przez Bring Up Sp. z o.o., 87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 10/1 REGON: 360361621 NIP: 5252604906 KRS: 0000534333 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zawarcia umowy kredytu konsumenckiego przez Bring Up Sp. z o.o., 87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 10/1 REGON: 360361621 NIP: 5252604906 KRS: 0000534333 Dane będą profilowane do momentu spłaty wszelkich zobowiązań wobec Spółki.
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu działań marketingowych i informacyjnych oraz usług związanych z pośrednictwem finansowym mającym na celu przygotowanie oferty kredytu konsumenckiego przez Bring Up Sp. z o.o., 87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 10/1 REGON: 360361621 NIP: 5252604906 KRS: 0000534333, w okresie od zawarcia umowy kredytu konsumenckiego z Bring Up Sp. z o.o., 87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 10/1 REGON: 360361621 NIP: 5252604906 KRS: 0000534333 do dnia całkowitej zapłaty oraz przez okres 90 dni od dnia całkowitej spłaty umowy kredytu konsumenckiego. Wyrażający zgodę na profilowanie może wycofać przedmiotową zgodę w dowolnym czasie przed upływem okresu na jaki została wyrażona.
Oświadczenie:
Przyjmuje do wiadomości, że mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym i koniecznym do zawarcia umowy.
Przyjmuje do wiadomości, że decyzje mnie dotyczące są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
Całkowita kwota pożyczki:. Całkowita kwota do zapłaty: Całkowity koszt pożyczki: RRSO (rzeczywista roczna stopa procentowa):


Reprezentatywny przykład dla pożyczki na 121 dni: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 62,00%, całkowita kwota pożyczki 1200 zł, całkowita kwota do zapłaty 1538,40 zł, oprocentowanie stałe 7,2%, całkowity koszt pożyczki 338,40 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 19.06.2020 na reprezentatywnym przykładzie. Oprocentowanie pożyczki w całym okresie od dnia wypłaty pożyczki do dnia na jaki umowa pożyczki zostanie zawarta wynosić będzie 7,2% / 365 dni (art. 359 kc odsetki ustawowe = stopa referencyjna NBP + 3,5% (stopy referencyjne NBP – w dniu zamieszczania niniejszego wpisu wynoszą 0,1% zatem odsetki ustawowe wynoszą 0,1% + 3,5% = 3,6%), odsetki umowne - maksymalnie 2x odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359 kc (w dniu zamieszczania niniejszego wpisu odsetki ustawowe wynoszą 3,6% zatem maksymalne odsetki umowne wynoszą 7,2% tj. 0,020% dziennie) . Oprocentowanie karne będzie zgodne z art. 481 kc – odsetki ustawowe za opóźnienie = suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Stopy referencyjne NBP - w dniu zamieszczania niniejszego wpisu wynoszą 0,1% zatem ustawowe odsetki za opóźnienie wynoszą 0,1% + 5,5%= 5,6% i nie przekroczy wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie art. 481 k.c. – odsetki umowne za opóźnienie = maksymalnie 2x odsetki ustawowe (na dzień zamieszczania wpisu maksymalnie 11,2% tj. 0,031% dziennie). Kredytodawca nie kredytuje kosztów pożyczki.